osaka

 • osaka

  Hirakata

  Home » Osaka prefecture » Hirakata City We have 11 public bath houses (sento & onsen) listed in Hirakata City. Click on the names for more information: Amenogawa Onsen Gokurakuyu Hirakata Makino Onsen Miyanosaka Onsen Nagisa No Yu Naniwa Onsen Nyuu Hoopu Onsen Nyuu Kotobuki Onsen Sakurayu Shin Kotobuki Onsen Taiwa Onsen

 • osaka

  Takatsuki

  Home » Osaka prefecture » Takatsuki City We have 7 public bath houses (sento & onsen) listed in Takatsuki City. Click on the names for more information: Chiyoda Onsen Hikari Onsen Ikomayu Nishiki Onsen Settsu Onsen Shofuen Takatsuki Shin Onsen

 • osaka

  Suita

  Home » Osaka prefecture » Suita City We have 3 public bath houses (sento & onsen) listed in Suita City. Click on the names for more information: Gokurakuyu Suita Kasuga Onsen Tomo No Kaishin Onsen

 • osaka

  Sakai

  Home » Osaka prefecture » Sakai City We have 1 public bath houses (sento & onsen) listed in Sakai City. Click on the names for more information: Gokurakuyu Sakai Senboku

 • osaka

  Osaka

  Home » Osaka prefecture » Osaka City We have 22 public bath houses (sento & onsen) listed in Osaka City. Click on the names for more information: Asahi Onsen Asahi Onsen Asahi Onsen Dotonbori Onsen Genkakyo Onsen Hamura Onsen Irohayu Kankiyu Momo No Yu Shimizuyu Shin Asahi Onsen Shin Kikusui Onsen Spaworld Suehiro Yu Taiwa Onsen Takarayu Tenroku Onsen Wakatake Onsen Yodogawa Onsen Yodogawa Onsen Yuuraku Yuutomo Komatsu

 • osaka

  Higashiosaka

  Home » Osaka prefecture » Higashiosaka City We have 3 public bath houses (sento & onsen) listed in Higashiosaka City. Click on the names for more information: Asahi Onsen Gokurakuyu Higashiosaka Kawachi Yamato No Yu