hokkaido

 • hokkaido

  Sapporo

  Home » Hokkaido prefecture » Sapporo City We have 22 public bath houses (sento & onsen) listed in Sapporo City. Click on the names for more information: ACB Tonden Badenhaus Sapporo Onsen Fuji No Yu Furoraku Gokurakuyu Sapporo Teine Gokurakuyu Sapporo Yayoi Hiyoshiyu Ii Yu Da Na Inaho Jingu Onsen Kotoni Onsen Maruyama Onsen Nishikiyu Nishinoyu Yukaori Ogi no Yu Shichifukuyu Shika No Yu Shinkoyu Shinrin Koen Onsen Sumigawa Onsen Yamahana Onsen Yoku Izumi Dream Yuraku Shinoro

 • hokkaido

  Kamikawa

  Home » Hokkaido prefecture » Kamikawa County We have 1 public bath houses (sento & onsen) listed in Kamikawa County. Click on the names for more information: Matsu No Yu

 • hokkaido

  Ashibetsu

  Home » Hokkaido prefecture » Ashibetsu City We have 2 public bath houses (sento & onsen) listed in Ashibetsu City. Click on the names for more information: Keisuiyu Raijo Kyodo Yokujou

 • hokkaido

  Hokkaido

  Home » Hokkaido prefecture We have 3 cities or districts listed in Hokkaido prefecture. Select the city or district you would like to find a public bath house in: Ashibetsu (2) Kamikawa (1) Sapporo (22)