Bath

 • Bath

  Tenkai No Yu

  Home » Oita prefecture » Oita City » Tenkai no Yu Address: 大分市神埼62-8 Oita City Price: ¥500 Website: tenkainoyu.com Also see: Tenkai no Yu on Onsen Meijin Facilities: Hot sauna Family bath Rotenburo Onsen Warm bath

 • Bath

  Umezono Onsen

  Home » Oita prefecture » Beppu City » Umezono Onsen Address: 別府市元町5-23 Beppu City Price: ¥100 Also see: Umezono Onsen on Onsen Meijin Facilities: Warm bath Onsen

 • Bath

  Oku Myuban Sanso

  Home » Oita prefecture » Beppu City » Oku Myōban Sansō Address: 別府市湯山1 Beppu City Price: ¥500 Website: okumyouban.kakurezato.com Also see: Oku Myōban Sansō on Onsen Meijin Facilities: Warm bath Onsen Rotenburo Family bath

 • Bath

  Kitahama Onsen

  Home » Oita prefecture » Beppu City » Kitahama Onsen Address: 別府市京町11-1 Beppu City Price: ¥500 Also see: Kitahama Onsen on Onsen Meijin Facilities: Mixed bathing Steam sauna Waterfall bath Rotenburo Onsen Warm bath

 • Bath

  Azumayu

  Home » Saitama prefecture » Asaka City » Azumayu Address: 根岸台6-2-35 Asaka City Phone: 048-461-4921 Price: ¥410 Facilities: Warm bath Cold bath

 • Bath

  Kita No Yu Shonai Onsen

  Home » Aichi prefecture » Nagoya City » Kita No Yu Shonai Onsen Address: 1丁目132-1西味鋺 Kita Ward Nagoya City Phone: 052-902-2651 Website: www.super-sentou.com/shonai Facilities: Warm bath Cold bath Hot sauna Onsen Herb bath Rotenburo Electric bath