Bath

Bath

Tenkai No Yu

Home » Oita prefecture » Oita City » Tenkai no Yu Address: 大分市神埼62-8 Oita City Price: ¥500 Website: tenkainoyu.com Also see: Tenkai no Yu on Onsen Meijin Facilities: Hot sauna Family bath Rotenburo Onsen Warm bath

Bath

Oku Myuban Sanso

Home » Oita prefecture » Beppu City » Oku Myōban Sansō Address: 別府市湯山1 Beppu City Price: ¥500 Website: okumyouban.kakurezato.com Also see: Oku Myōban Sansō on Onsen Meijin Facilities: Warm bath Onsen Rotenburo Family bath

Bath

Kitahama Onsen

Home » Oita prefecture » Beppu City » Kitahama Onsen Address: 別府市京町11-1 Beppu City Price: ¥500 Also see: Kitahama Onsen on Onsen Meijin Facilities: Mixed bathing Steam sauna Waterfall bath Rotenburo Onsen Warm bath

Bath

Azumayu

Home » Saitama prefecture » Asaka City » Azumayu Address: 根岸台6-2-35 Asaka City Phone: 048-461-4921 Price: ¥410 Facilities: Warm bath Cold bath

Bath

Kita No Yu Shonai Onsen

Home » Aichi prefecture » Nagoya City » Kita No Yu Shonai Onsen Address: 1丁目132-1西味鋺 Kita Ward Nagoya City Phone: 052-902-2651 Website: www.super-sentou.com/shonai Facilities: Warm bath Cold bath Hot sauna Onsen Herb bath Rotenburo Electric bath