hyogo

 • hyogo

  Kakogawa

  Home » Hyogo prefecture » Kakogawa City We have 3 public bath houses (sento & onsen) listed in Kakogawa City. Click on the names for more information: Chiyo No Yu Pukupuku No Yu Takarayu

 • hyogo

  Miki

  Home » Hyogo prefecture » Miki City We have 3 public bath houses (sento & onsen) listed in Miki City. Click on the names for more information: Mori No Yu Take No Yu Onsen Tennen Onsen Yuan

 • hyogo

  Amagasaki

  Home » Hyogo prefecture » Amagasaki City We have 3 public bath houses (sento & onsen) listed in Amagasaki City. Click on the names for more information: Gokurakuyu Amagasaki Izumi Onsen Meigetsu Onsen

 • hyogo

  Kobe

  Home » Hyogo prefecture » Kobe City We have 13 public bath houses (sento & onsen) listed in Kobe City. Click on the names for more information: Arima Onsen Gin No Yu Arima Onsen Kin No Yu Asahi Onsen Ashihara Onsen HAT Nagisa No Yu Minatoyama Onsen Mirume Onsen Nada Onsen Ninomiya Onsen Otometsuka Onsen Rokkomichi Nada Onsen Tarumi Onsen Ohira No Yu Tsukasayu