tokyo

Itabashi


We have 27 public bath houses (sento & onsen) listed in Itabashi Ward. Click on the names for more information:

 • Aizenyu
 • Akuasezon
 • Asahiyu
 • Baburibahakko
 • Dai 2 Fujimi No Yu
 • Fujimiyu
 • Fuji No Yu
 • Hana No Yu
 • Hatsuneyu
 • Ichi No Yu
 • Inagaki Yokuizumi
 • Iwa No Yu
 • Kame No Yu
 • Kitanoyu
 • Koganeyu
 • Kosenyu
 • Kumonoyu
 • Matsu No Yu
 • Miyakoyu
 • Nikonikoyu
 • Sawa No Yu
 • Saya no yudokoro
 • Shimizuyu
 • Take No Yu
 • Tokiwa Kenko Onsen
 • Ume No Yu
 • Yu Land

Leave a Reply